Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem7 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów i kilku organizacji społecznych, w tym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza. W spotkaniu oprócz osób wymienionych uczestniczyli: Wiceburmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Hanna Głowacka, Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wraz z zastępcą wójta Tomaszem Szubą, wiązek Oficerów Rezerwy RP reprezentowany przez Marcina Ładę, radny Dzielnicy Bemowo oraz Prezes Oddziału Bemowo Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Maciej Bartosiak, Prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN Jarosław Chrapek, Prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela Dariusz Parzyszek, Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury Maciej Jasiński oraz koordynator Mazowieckiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej Klubu Polskiego Związku Krótkofalowców Maciej Muszalski. Rozmawiano o perspektywach utworzenia Muzeum Radiostacji Babice, jako placówki historycznej i naukowo-badawczej.

Podczas spotkania prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy TRCN Jarosław Chrapek przedstawił zebranym dotychczasowe działania stowarzyszenia oraz koncepcje powołania Muzeum Radiostacji Babice. Wzbudziły one duże zainteresowanie. Obecni na spotkaniu z entuzjazmem wypowiadali się o roli radiostacji w historii Polski. Ważne słowa wypowiedział także Marszałek Adam Struzik:

Był to bardzo nowoczesny obiekt, stawiał Polskę w czołówce państw europejskich jeśli chodzi o łączność ze światem. Moim zdaniem warto ocalić go od zapomnienia. Oprócz organizacji pozarządowych, które aktywnie włączyły się w te inicjatywę, ważne będzie powołanie samorządowej instytucji kultury lub oddziału domu kultury, po to, aby nadać konkretny kształt temu projektowi. Powstała placówka powinna łączyć elementy muzealne, edukacyjne, mieć charakter propagatorski oraz być atrakcją turystyczną. Ciekawym pomysłem będzie uruchomienie tu radiostacji krótkofalowej. Dzięki temu powrócilibyśmy w Polsce do nadawania na falach krótkich, bowiem od 2006 r. nie ma polskiej radiofonii na tych falach, zarówno w Europie jak i na świecie – dodał marszałek Struzik.

Marszałek Adam Struzik jako pierwszy podpisał księgę pamiątkową i przyjął apel od działaczy społecznych (również od ZOR RP) w sprawie współdziałania przy powołaniu muzeum.

Dobre deklaracje współpracy usłyszeliśmy także od obecnego Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki, który był w dawniejszych czasach członkiem babickiego Koła ZOR RP. W programie telewizyjnym wyemitowanym następnego dnia po spotkaniu, zadeklarował on powstanie Muzeum Radiostacji do czasu 100 jubileuszu uruchomienia Radiostacji Babice, a zatem do 2023 roku.