Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 4)

Wskrzeszenie nadajnika Brown-Boveri SL61 B3 (odcinek 4)W styczniu 2019 r. ukończone zostało czyszczenie i sprawdzanie układów sterowania i automatyki części N1 – całość została ostrożnie złożona, obecnie oczekuje na uzupełnienie okablowania, wymianę jednego z kondensatorów na jednej z płytek logiki i próby uruchomienia na zasilaniu laboratoryjnym (z pominięciem sieci).
Dogłębnie wyczyszczony został układ nazwany „AMS nr 2” – zbudowany zapewne przez p. dyr. Czowgana w tym samym czasie, co nowy wzmacniacz tranzystorowy w. cz. i jego zasilacz, najprawdopodobniej umożliwiał dostarczenie sygnału małej mocy do ostatniego stopnia modulatora (N5, lampy BTS 150-2 nr V11 i V12) z pominięciem stopni N1-N4 (konstrukcja pracowała w części nadajnika przerobionej na 20 kW). Układ zasilany jest napięciem sieciowym 220 V, posiada wejścia sygnałowe dla obu lamp, potężne filtry RC, prostowniki napięcia sieciowego, dwa wzmacniacze operacyjne i dwa bipolarne tranzystory dużej mocy, z których wyprowadzone jest wyjście do lamp V11 i V12 (wraz z połączeniami do rezystorów R15 i R16 stopnia N5 modulatora oraz prostownika X6 modulatora – patrz schematy p. dyr. Czowgana na stronie internetowej RCN Konstantynów). Układ jest gotowy do prób laboratoryjnych.
Zidentyfikowano i wyczyszczono jedną z najmniejszych zachowanych cewek. Wykonano pozytywnie zakończoną próbę chemicznego wyczyszczenia ceramicznego kondensatora wtyczkowego. Dokonano również inspekcji bezpieczników, zasilaczy 24 V oraz filtrów LC toru m. cz. – elementy są w bardzo dobrym stanie.
Równolegle zostały zbudowane od podstaw tzw. sztuczne lampy – układy niewzmacniające, ale dostrajalne do częstotliwości roboczej (aż do zakresu fal krótkich) i „widziane” przez elementy nadajnika tak, jak faktyczne lampy. Wykonano wersje sztuczne dla lamp V1 i V2 (po dwie sztuki; FQS 15-1) oraz V3, V4, V5 i V12 (układ dużej mocy oraz połowa stopnia N5 modulatora; BTS 150-2). Układy te umożliwią w niedalekiej przyszłości sprawdzenie funkcjonowania podstawowych członów nadajnika.
Rozpoczęto również budowę od podstaw tranzystorowego wzmacniacza wstępnego w. cz. wg dokumentacji Brown Boveri; zachowane są do niego dwa zasilacze – oryginalny szwajcarski (zürychski) oraz polski (produkcji p. dyr. Czowgana). Układ ten umożliwi zasilenie nadajnika poprzez tor w. cz. – planowane jest wstępne równoległe wzbudzenie obu wzbudników na małym, pięćdziesięcioomowym sztucznym obciążeniu, co być może uda się już w niedalekiej przyszłości. Następnymi krokami będą uruchomienie układu AMS (na lampie sztucznej), skompletowanie układu transformującego impedancję między wzbudnikami a stopniem końcowym oraz zasilenie (na początku również na lampach sztucznych) układu dużej mocy.
Samo zaś laboratorium, w którym SL 61 B3 powoli staje na nogi, zwieńczone zostało „wszystkomówiącym” napisem…